7-Zip - Archivačný program

Anketa

Ktorý návod by ste cheli ako ďalší?:

Partenské projekty

7-Zip - -scs (Znaková sada zoznamu súborov)

Verzia pre tlačSend by emailPDF verzia

Nastavuje znakovú sadu zoznamu súborov.

Syntax

-scs{UTF-8 | WIN | DOS}

Predvolená znaková sada je UTF-8.

UTF-8
Znaková sada Unicode UTF-8.
WIN
Predvolená znaková sada v systéme Windows.
DOS
Predvolená znaková sada DOS (OEM) v systéme Windows.

Príklad

7z a archive.7z @zoznam.txt -scsWIN

skomprimuje súbory zo zoznamu uloženom v súbore zoznam.txt, ktorý obsahuje znakovú sadu predvolenú v systéme Windows.

Príkazy, ktoré môžu použiť tento prepínač

a (Add – Pridať), u  (Update – Aktualizovať),